Riolering

Verstoppingen & ontstoppingen

Hebt u een verstopte afvoer, waar u maar niet vanaf lijkt te komen? Ontbreekt het u aan de kennis en tijd om hier iets aan te doen? Wij nemen graag deze klus op ons. Een verstopping of storing komt immers altijd ongelegen, dus is het wel zo prettig als u een professional kunt inschakelen die wel gelegen komt. Wij beschikken over de juiste middelen en materialen om u zo snel mogelijk weer van deze vervelende klussen af te helpen.

Rioolinspectie & rookinspectie

Ervaart u (over)last van uw riool, door bijvoorbeeld terugkerende stank of verstoppingen? Dan kunnen wij voor u in kaart brengen waar het probleem zit en hoe het verholpen kan worden. Middels een camera en/of rookinspectie gaan we voor u op zoek naar de oorzaak. Dankzij deze technieken is het voor ons mogelijk om uw problemen te verhelpen. We kunnen namelijk op deze manier eventuele breuken, lekkages of verzakkingen van uw riolering opsporen en herstellen.

Riool reparatie & vervanging

Bij CoVi B.V. zijn we ook thuis in het repareren en vervangen van uw riolering. Dit zijn geen klussen die u zelf zou moeten ondernemen, omdat u daar zelf vaak niet bij gebaat bent. Wij maken met onze werkzaamheden een einde aan verstoppingen en stank- en wateroverlast die worden veroorzaakt door een defecte riolering. Daarnaast verrichten wij voor u ook werkzaamheden aan grondwerk, hak- en breekwerk, puinafvoer, bestrating en andere herstelwerkzaamheden.